Skład wody Cyranka w szklanych butelkach zwrotnych | ODA zero

Skład wody
Cyranka

Zobacz, dlaczego nasza woda 
jest doskonała do codziennego spożycia.

Sprawdź skład wody
Cyranka ze źródła górskiego

Suma składników mineralnych: 470 mg/l

Kationy mg/l:

wapniowy Ca 76
magnezowy Mg 13
sodowy Na 4 (niskosodowa)
potasowy K 2,35

Aniony mg/l:

fluorkowy F 0,15
chlorkowy Cl 13,83
siarczanowy SO4 55
wodorowęglanowy HCO3 248,64
naturalny CO2 183

Dlaczego skład wody Cyranka czyni ją idealną do codziennego spożycia?

Woda źródlana Cyranka jest niskozmineralizowana i posiada 470 mg/l, co wbrew obiegowej opinii, jest bardzo pozytywne dla codziennego spożywania nawet przez niemowlęta, matki karmiące, kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością i seniorów. Warto pamiętać, że wody wysokozmineralizowane z sumą składników mineralnych oscylujących wokół 2000 mg/l powinny spożywać osoby wykonujące pracę fizyczną lub sportowców, w przeciwnym razie składniki mineralne odkładają się w organizmie.

Ponadto, woda w szklanych butelkach zwrotnych Cyranka posiada neutralny dla człowieka odczyn pH 7, wspierając zrównoważoną dietę o odpowiednio zbilansowane składniki mineralne.

Z tych powodów skład wody Cyranka jest optymalny do codziennego spożycia przez wszystkie grupy ludzi.

0