Skład wody
Cyranka & Jurajska

Zobacz, dlaczego nasza woda
jest doskonała do codziennego spożycia.

Jaki jest skład wody
mineralnej Jurajska?

Suma składników mineralnych: 515 mg/l

Kationy mg/l:

wapniowy CA2+ 66,9
magnezowy MG2+ 32,0
potasowy K+ 3,0
sodowy NA+ 9,5

Aniony mg/l:

wodorowęglanowy HCO3- 342,0
siarczanowy SO42- 37,3
chlorokowy CI- 7,5
fluorkowy F- 0,3

Jaki jest skład wody
źródlanej Cyranka?

Suma składników mineralnych: 470 mg/l

Aniony mg/l:

fluorkowy F 0,15
chlorkowy Cl 13,83
siarczanowy SO4 55
wodorowęglanowy HCO3 248,64
naturalny CO2 183

 

Kationy mg/l:

wapniowy Ca 76
magnezowy Mg 13
sodowy Na 4 (niskosodowa)
potasowy K 2,35

Dlaczego skład mineralny wód Cyranki i Jurajskiej czyni je idealnymi do codziennego spożycia?

Woda źródlana Cyranka jest niskozmineralizowana i posiada 470 mg/l, co wbrew obiegowej opinii, jest bardzo pozytywne dla codziennego spożywania nawet przez niemowlęta, matki karmiące, kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością i seniorów. Warto pamiętać, że wody wysokozmineralizowane z sumą składników mineralnych oscylujących wokół 2000 mg/l powinny spożywać osoby wykonujące pracę fizyczną lub sportowców, w przeciwnym razie składniki mineralne odkładają się w organizmie.

Ponadto, woda w szklanych butelkach zwrotnych Cyranka posiada neutralny dla człowieka odczyn pH 7, wspierając zrównoważoną dietę o odpowiednio zbilansowane składniki mineralne.

Z tych powodów skład wody Cyranka jest optymalny do codziennego spożycia przez wszystkie grupy ludzi.